مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

AllWiner

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A10 ) فایل فلش سری ( A10 ) Chipset Roms    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A13 ) فایل فلش سری ( A13 ) Chipset Roms    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A20 ) فایل فلش سری ( A20 ) Chipset Roms    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A20 ) فایل فلش سری ( A23 ) Chipset Roms    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A31 ) فایل فلش سری ( A31 ) Chipset Roms    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( A33 ) فایل فلش سری ( A33 ) Chipset Roms