مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

Xiaomi Roms

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi 1-1S    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi 2-2A-2S    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi 3    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi 4    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi 5     
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi Max    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi Note    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Mi Pad    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Redmi 1-1S    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Redmi 2    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Redmi 3    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
Xiaomi Redmi Note