مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل سونی Flash Tool Roms دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
32.5 GB
موبایل سونـی سری ( C ) SONY ( Cxxxx )    
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
39.73 GB
موبایل سونـی سری ( D ) SONY ( Dxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۱
39.9 GB
موبایل سونـی سری ( E ) SONY ( Exxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
46.75 GB
موبایل سونـی سری ( F ) SONY ( Fxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
73.26 GB
موبایل سونـی سری ( G ) SONY ( Gxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
57.82 GB
موبایل سونـی سری ( H ) SONY ( Hxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
6.29 GB
موبایل سونـی سری ( LT ) SONY ( LTxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۱
211 MB
موبایل سونـی سری ( MK ) SONY ( MKxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۲۱
808 MB
موبایل سونـی سری ( MT ) SONY ( MTxxxx )    
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
20.83 GB
تبلت هواوی سری ( SGP ) ( SGP ) Series    
۱۳۹۷/۱۰/۲۱
5.4 GB
موبایل سونـی سری ( ST ) SONY ( STxxxx )