مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

مـوبایل سامسونگ Original Roms دانلود رام بروزرسانی

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
219 MB
سامسونگ سری ( B ) Samsung ( GT-Bxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
62.98 GB
سامسونگ سری ( I ) Samsung ( GT-Ixxxx )    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
7.62 GB
سامسونگ سری ( N ) Samsung ( GT-Nxxxx )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
18.73 GB
سامسونگ سری ( S ) Samsung ( GT-Sxxxx )    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
17.93 GB
سامسونگ سری ( I ) Samsung ( SGH-Ixxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۱
322.46 GB
سامسونگ سری ( A ) Samsung ( SM-Axxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۱۲
74.65 GB
سامسونگ سری ( C ) Samsung ( SM-Cxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۱
36.25 GB
سامسونگ سری ( E ) Samsung ( SM-Exxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
545.24 GB
سامسونگ سری ( G ) Samsung ( SM-Gxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۱
292.71 GB
سامسونگ سری ( J ) Samsung ( SM-Jxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
200.3 GB
سامسونگ سری ( N ) Samsung ( SM-Nxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
34.74 GB
ساسونگ سری ( P ) Samsung ( SM-Pxxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
246.39 GB
ساسونگ سری ( T ) Samsung ( SM-Txxxx )    
۱۳۹۷/۱۱/۱۹
3.04 GB
سامسونگ سری ( Z ) Samsung ( SM-Zxxxx )