مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان به فایلها

با عضویت در بخش کاربران ویژه سایت پس از اتمام جشنواره ایکس رام 20 گیگابایت حجم رایگان دریافت نمایید و از امکانات پنل اختصاصی برخوردار شوید.       لینک عضویت آسان

Flash Tool Roms

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۷/۰۴/۱۷
46.87 GB
( C ) سونـی سری
( C ) Series    
۱۳۹۷/۰۴/۱۶
82.23 GB
( D ) سونـی سری
( D ) Series    
۱۳۹۷/۰۴/۲۳
112.94 GB
( E ) سونـی سری
( E ) Series    
۱۳۹۷/۰۴/۲۳
116.56 GB
( F ) سونـی سری
( F ) Series    
۱۳۹۷/۰۴/۲۵
83.04 GB
( G ) سونی سری
( G ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
6.23 GB
( LT ) سونـی سری
( LT ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
408 MB
( MK ) سونـی سری
( MK ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
1.27 GB
( MT ) سونـی سری
( MT ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
368 MB
( R ) سونـی سری
( R ) Series    
۱۳۹۶/۰۱/۲۰
9.31 GB
( SGP ) سونـی سری
( SGP ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
382 MB
( SK ) سونـی سری
( SK ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
5.15 GB
( ST ) سونـی سری
( ST ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
239 MB
( U ) سونـی سری
( U ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
359 MB
( WT ) سونـی سری
( WT ) Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
309 MB
( X ) سونـی سری
( X ) Series