مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان به فایلها

با عضویت در بخش کاربران ویژه سایت پس از اتمام جشنواره ایکس رام 20 گیگابایت حجم رایگان دریافت نمایید و از امکانات پنل اختصاصی برخوردار شوید.       لینک عضویت آسان

Htc Mobile

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
( 2 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 2xx Series    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
789 MB
( 3 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 3xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4.75 GB
( 5 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 5xxx Series    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
10.38 GB
( 6 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 6xxx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
733 MB
( 7 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 7xxx Series    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
10.89 GB
( 8 ) اچ تی سی دیزایر سری
Desire 8xxx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4.4 GB
سایر مدل های اچ تی سی دیزایر
Desire Other Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
اچ تی سی سری نکسوس
Htc Nexus Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
( 10 ) اچ تی سی سری
Htc 10 Series    
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
2.68 GB
سایر مدلهای اچ تی سی
Htc Other Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
5.42 GB
( A9 ) اچ تی سی وان سری
One A9 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
2.98 GB
( E8 ) اچ تی سی وان سری
One E8 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
( E9 ) اچ تی سی وان سری
One E9 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
7.04 GB
( M7 ) اچ تی سی وان سری
One M7 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
12.77 GB
( M8 ) اچ تی سی وان سری
One M8 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
10.56 GB
( M9 ) اچ تی سی وان سری
One M9 Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
( ME ) اچ تی سی وان سری
One ME    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
7.14 GB
سایر مدل های اچ تی سی وان
One Ohter Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
4 KB
( X9 ) اچ تی سی وان سری
One X9 Series